Choď na obsah Choď na menu
 


Odovzdávanie Plakety J. A. Komenského

 

Hoc sme ešte "drobní", málokto nás pozná a vie čo všetko by sme chceli naším nateraz maličkým združením dokázať. Rozhodli sme sa však založiť

 

tradíciu udeľovania Komenského plakiet ako morálne ocenenie pedagogických kolektívov i jednotlivcov za ich snahu o integratívne prístupy vo vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením

 

Pevne veríme, že v roku 2016 sa nám "roztrhne vrece" s Vašimi návrhmi koho by sme mohli týmto spôsobom predovšetkým morálne oceniť za snahu o lepší život inak obdarených detí, mládeže, ale aj dospelákov.

 

Prvá takáto plaketa putovala ZŠ s MŠ v Nižnej Slanej za dlhodobé integratívne prístupy vo vzdelávaní žiakov so zdrav. znevýhodnením, v súčasnosti 46 žiakov s ľahkým i stredným stupňom mentálneho hendikepu, s Downovým syndrómom, narušenou komunikačnou schopnosťou, ADHD i rozličnými špecifickými poruchami učenia začlených formou individuálnej a skupinovej integrácie.

 

Náhľad fotografií zo zložky Plaketa J. A. Komenského 2015