Choď na obsah Choď na menu
 


Seminár 5.4.2014

3. 2. 2014

pozvanka_kn.jpg

Termín: 5.4.2014 v čase od 9:30hod.

Prednášajúca: PhDr. Eva Reichelová, CSc., klinický psychológ

Téma prednášky: Problém ako spracovať skutočnosť, že mám hendikepované dieťa. Ako komunikovať s dieťaťom, ktoré nedáva takú spätnú väzbu ako zdravé deti, alebo nedáva žiadnu spätnú väzbu (deti s mentálnym hendikepom).  Ako sa vyhnúť frustrácii z pomalého či žiadneho napredovania hendikepovaného dieťaťa.

Termín prihlásenia: do 4. apríla 2014

formou e-mailu na: oz.krajina.nepoznana@gmail.com

O prednášajúcej:

PhDr. Eva Reichelová, CSc.
Ukončila jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 1978. V rámci rigorózneho štúdia sa vedeckým a praktickým spôsobom venovala problematike behaviorálnej terapie detí s agresívnym správaním. Má ukončené atestačné štúdium klinickej psychológie.

Po ukončení štúdia sa zúčastnila mnohých odborných kurzov a výcvikov so zameraním na kognitívno-behaviorálnu terapiu, hypnoterapiu, stavanie rodinných systémov, dynamickú psychoterapiu a psychoanalýzu - katatýmno-imaginatívna psychoterapia, Rogersovskú psychoterapia, symbol terapiu.

Bola odborným garantom referátu náhradnej rodinnej starostlivosti na Ministerstve práce a sociálnych vecí ČSFR, kde navrhla odborný projekt Rozvoja náhradnej rodinnej starostlivosti, zameraný na skvalitnenie výchovnej starostlivosti.

V Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach sa podieľala na založení terapeutického centra pre deti s dlhodobými emočnými problémami.

Ako súdna znalkyňa v odbore klinická psychológia a poradenská psychológia vypracovala desiatky znaleckých posudkov pre súdnictvo a kriminálnu políciu Slovenskej republiky. Detskú psychoanalýzu prednášala na Inštitúte psychologických vied na Prešovskej univerzite v Prešove.

Dlhoročné skúsenosti z diagnostiky a psychoterapie zúročuje v klinickej praxi svojej privátnej ambulancie, kde sa venuje psychoterapii detskej a dospelej klientely. V posledných rokoch sa zameriava predovšetkým na liečbu emočných a výchovných problémov detí za úzkej spolupráce s rodičmi.

Aktívne sa zúčastňuje odborných podujatí a zároveň sama organizuje semináre zamerané na psychoanalytické porozumenie ťažkostí u detí a na detskú vzťahovú psychoanalýzu, ktoré sú určené odbornej verejnosti /psychológovia, psychiatri, špeciálni a liečební pedagógovia, vychovávatelia v detských domovoch/.

V súčasnosti je členkou Slovenskej komory psychológov, Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, Spoločnosti pre katatýmno-imaginatívnu psychoterapiu, Slovenskej lekárskej spoločnosti.

 

Náhľad fotografií zo zložky Prednáška 5.4.2014

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.