Choď na obsah Choď na menu
 


Asociácie, kluby, združenia

Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP)

Prešovská 39, 821 08 Bratislava
JUDr. Eva Madajová, predsedníčka
Mobil: 0940 399 299
Kontakt pre média: 0915 791 012
Fax: 02/65 413 150
E-mail: aopp@zoznam.sk, aopp@centrum.sk
www.informovanypacient.sk, www.aopp.meu.sk

Asociácia diabetikov Slovenska

Vlčkova 26, 811 04 Batislava
Anna Lazarová, predsedníčka
Tel.: 0905 730 301
E-mail: anika.lazarova@gmail.com

Asociácia Marfanovho syndrómu

Dobrovičova 7, 811 02 Bratislava
kontaktná adresa: Vajnorská 54. 831 04 Bratislava
Alžbeta Lukovičová, prezidentka
Tel.: 0903 747 424
Fax: 02 4425 7904
E-mail: lukovicova@stonline.sk
www.marfan.szm.sk

DebRA SR

DFNsP BA, Detská kožná klinika, Limbova 1, 833 40 Bratislava
Ing. Beáta Ramljaková, predsedníčka
Tel.: 0903 420 977
E-mail: ramljakova@debra-slovakia.org
www.debra-slovakia.org

DIAKOM

Jazerná 10/16, 945 01 Komárno
Priska Rigová, predsedníčka
Tel.: 035/77 038 28, 0905 373 629, 0918 194 763
E-mail: hpetrova@post.sk

DIAPETRŽALKA

Holíčska 9, 851 05 Bratislava 5
Bc. Ivan Lenorák , predseda
Tel.: 02 638 15 122, 0907 504 916
E-mail: diapetrz@gmail.com
www.dia-petrzalka.eu

Inštitút pre rovnosť príležítostí

Pribinova 121, 972 71 Nováky
Petr Kučera, predseda
Tel./Fax: +421 (0) 944 101 255
E-mail: petr.kucera@iprp.sk

Kardioklub SK

Kúpele Sliač, 962 31 Sliač
Mgr. Igor Chamilla, predseda
Tel.: 0903 019 653, 0915 072 662, 0949 176 092
E-mail: kardioklub@kardioklub.sk, ichamilla@kardioklub.sk
www.kardioklub.biznisweb.sk

Klub cystickej fibrózy

Löfflerova 2 , 040 01 Košice
Bc. Andrea Návesňáková, prezidentka
Mobil: 0902 958 904 E-mail: navesnakova@klubcf.sk
Tel/fax: 055 633 8031
E-mail: klubcf@klubcf.sk
www.klubcf.sk

Klub pacientov pri Slovenskej myelómovej spoločnosti

Univerzitná 1, 010 08 Žilina
Doc. Ing. Miroslav Hrianka, PhD., predseda
Tel.: 0905 991 353, 0907 334 254, 041 513 16 21
E-mail: klub.pacientov@myelom.sk
www.myelom.sk

Liga proti obezite

Timonova 13, 040 01 Košice
MUDr. Ivan Majerčák, prezident
Tel.: 0907 909 091
E-mail: majercak@medicalgroup.sk, sestra@medicalgroup.sk
www.lpo.sk

Liga proti rakovine SR

Brestova 6, 821 02 Bratislava
MUDr. Eva Siracká, prezidentka
Tel. : 02 52 92 17 35
Fax: 02 20 81 20 47
Email: lpr@lpr.sk
www.lpr.sk

Liga proti reumatizmu na Slovensku

Nábrežie I. Krasku 4, 921 01 Piešťany
Mgr. Jana Černáková - Dobšovičová, predsedníčka
Tel.: 0905 445 582
E-mail: jc@in.slovanet.sk, sekretariat@mojareuma.sk

Liga proti reumatizmu - Sekcia mladých reumatikov ( LPRe-SMR)

Nábrežie Ivana Krasku 4, 921 01 Piešťany
Mgr. Jana Dobšovičová Černáková, predsedníčka
Mobil: 0905 445 582
E-mail: jc@in.slovanet.sk, sekretariat@mojareuma.sk
Web: www.mojareuma.sk

Liga za duševné zdravie

Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
Mgr. art. Martin Knut, predseda
Tel./Fax: 02 63815592
E-mail: dusevnez@dusevnez.sk

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR

Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
Tel: 0903 250 460
E-mail: sekretariat@nrozp.sk
Web: www.nrozp.sk

Občianske združenie Europacolon Slovensko

Cukrová 14, 811 01 Bratislava
Jana Pifflová - Španková, prezidentka
Tel.: 0800/800 183
E-mail: europacolon@europacolon.sk
www.europacolon.sk

Občianske združenie Lymfoma Slovensko

P.O. Box 68, 840 04 Bratislava
Zuzana Truplová - predsedníčka
Tel.: 0903 644 765, 0800/500 509
E-mail: info@onkopacient.sk
www.lymfom.sk

Občianske združenie Priatelia slaných detí

Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Janka Šipeková - predsedníčka
Tel.: 0918 492 073
E-mail: jana@slanedeti.sk
www.slanedeti.sk

Občianske združenie Šanca pre pečeň

Okružná 2433/113, 960 01 Zvolen
Oľga Štefanická - predsedníčka
Tel.: 0903 952 833
E-mail: ola.stefanicka@gmail.com

Organizácia muskulárnych dystrofikov

Vrútocka 8, 821 04 Bratislava 2
Telefón: 02 4341 1686
Mobil: 0911 268 688; 0907 262 293
Tel./fax: 02 4341 0474
E-mail: omd@omdvsr.sk
www.omdvsr.sk

OZ BEZLEPKY

Jána Stanislava 15, 841 05 Bratislava 4
Ing. Dušan Ševčovič, predseda
Telefón: 02 / 624 11 323
Mobil: 0903 244 243
E-mail: bezlepky@sevcovic.sk
www.bezlepky.sk

OZ Otvorme dvere, otvorme srdcia (ODOS)

Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
MUDr. Marcela Bárová, výkonná riaditeľka
Tel./Fax: 02 63815 500
E-mail: odosba@stonline.sk

Slovak Crohn Club

Jurigovo námestie 1, 841 04 Bratislava
Viola Števurková, predsedníčka
Tel.: 0907 550 987
E-mail: viola.stevurkova@gmail.com
www.crohnclub.sk

Slovenská liga celiakov (SLC)

Radlinského 1, 917 01 Trnava
Ing. Viera Hankovičová, predsedníčka
Radlinského 1, 917 01 Trnava
Tel.: 033/551 28 12
e-mail: celiakia@golemtech.sk

Slovenská spoločnosť celiakov

Pribinova 2, P.O.BOX D5, 921 01 Piešťany
kancelária: Krajinská 3, Piešťany
Ing. Igor Haberern, predseda
Mobil: 0902 624 933, e-mail: haberern@vuje.sk
Monika Zámečníková, podpredsedníčka
Tel.: 033 / 76 218 14, e-mail: nipe@pobox.sk
Tel.: 0904 065 747
E-mail: ssc@post.sk

Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus, o.z.

SNP 14, 919 04 Smolenice
Mgr. Terézia Drdulová, predsedníčka
Mobil: 0905 323 465
E-mail: info@sbah.sk
www.sbah.sk

Slovenské hemofilické združenie (SHZ)

Antolská 11, 851 07 Bratislava
Ing. Jaroslav Janovec, predseda
Tel.: 0905 241 353, 02 63 531 453
E-mail: shz@shz.sk
Web: www.shz.sk

Slovenské združenie stomikov SLOVILCO

Hurbanova 23, 036 01 Martin
Ján Čačko, prezident
Mobil: 0905 319 978
E-mail: cackoj@gmail.com , slovilco@stonline.sk

Slovenský zväz zdravotne postihnutých

Vajanského 1, 036 01 Martin
Mgr. Jela Pokrievková, podpredsedníčka
Tel.: 0903/737 720, 043/422 42 02, 043/422 42 04
E-mail: szzp@szzp.sk, jpokrievkova@szzp.sk
www.szzp.sk

SOS Leukémia

Trieda SNP 1, 040 11 Košice
Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc., prezidentka
Tel.: 055 640 34 34
E-mail: etothova@post.sk
www.sosleukemia.sk

Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných

Chalupkova 16, 949 01 Nitra
Korešpondenčná adresa: FN L.P. Dialyzačné stredisko
Tr. SNP 1, 040 10 Košice
Martin Ivančák, prezident
E-mail: jan.valach@sdat.sk
RNDr. Marta Ďurovičová, CSc, tajomníčka
E-mail: marta.durovicova@sdat.sk
Tel.: 037 6513 771, Fax: 037 6513 719

Spoločnosť Downovho syndrómu SR

UPKM, Limbová 14, 831 01 Bratislava
Ing. Róbert Lezo, predseda
Tel.: 0907 887 077, 02 59 37 01 11
E-mail: RLezo@softip.sk
www.downovsyndrom.sk

Spoločnosť Parkinson Slovensko

Čingovská 9 040 12 Košice
Zuzana Michalková, predsedníčka
Tel.: 0908 323 520
E-mail: zuzana@parkinson-net.sk

Spoločnosť priateľov detí s nedostatočnosťou rastového hormónu

DFNsP, Limbová 1 831 01 Bratislava
Doc. MUDr. Ľudmila Košťalová, CSc., predsedníčka
Tel.: 02 59 37 14 74, 02 59 37 15 67
E-mail: kostalova@dfnsp.sk

Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR

Centrum SpaAE SR, poštový priečinok 7, 840 00 Bratislava 4
Terézia Hurbaničová, prezidentka
Mobil: 0905 456 002
Tel.: 02 65424 712
E-mail: terka45@zoznam.sk
Bergmannová Ľubica, viceprezidentka
Mobil: 0904 624 460
Tel.: 02 50227 325
E-mail: vyroba@spn.sk
www.spae.sk

Združenie alergikov, diabetikov a sympatizantov Senica

L.Novomeského 1212/68, 905 01 Senica
Ing. Alois Matela, predseda
Tel.: 0905 529 064, 0911 131 255
E-mail: zadas@centrum.sk

Združenie na pomoc diabetikom /ZPD/

Prešovská 39, 821 08 Bratislava
Mgr. Miroslav Madaj, riaditeľ
Tel.: 0917 493 172
E-mail: zpd@zoznam.sk
www.diazivot.meu.sk

Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou AURA

Sídlo: Mickiewiczova 13, 811 01 Bratislava
Poštová adresa: P.O.Box 116, Dúbravská 1, 840 05 Bratislava 45
Jozef Vrátil, prezident
0907 531 908
E-mail: zospe.aura@gmail.com , epilepsia@post.sk
www.epilepsiask.sk

Združenie sclerosis multiplex Nádej

Nad lúčkami 51, 84105 Bratislava
Jaroslava Valčeková, predsedníčka
Tel.: 0903 453 474
E-mail: nadej@nadej.sk Web: www.nadej.net

Zväz diabetikov Slovenska
základná organizácia Levice

Nemocnica s poliklinikou, ZO ZDS, 2. posch., č. d. 208
SNP 19, 934 01 Levice
Magdaléna Kunyová, predsedníčka
Tel.: 036 62 275 18, 0907 282 173, 0917 619 875

Zväz diabetikov Slovenska
základná organizácia Pezinok

Nerudova 27, 902 01 Pezinok
Anna Gondová, predsedníčka
Tel.: 033 64 223 67
E-mail: boza5@azet.sk

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR (ZPCCH)

Vančurova 1, 917 01 Trnava
Alojz Partel, predseda
Tel./Fax: 033 55 137 93
E-mail: zpcch.tt@orangemail.sk

Zväz diabetikov Slovenska
základná organizácia Bratislava I, II, III

Vlčkova 26, 811 04 Batislava
Anna Lazarová, predsedníčka
Tel.: 0905 730 301
E-mail: anika.lazarova@gmail.com
www.diaBratislava.webnode.sk

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.