Choď na obsah Choď na menu
 


obrazok-kn-2-.png

ĎAKUJEME za Vašu podporu a priazeň

 

Krajina nepoznaná, o.z. so sídlom v Košiciach vznikla zaregistrovaním na MV SR 11.11.2013 a v zmysle platných stanov občianskeho združenia sa zameriava na široké spektrum zdravotných a sociálnych znevýhodnení, no v prvom rade na podporu týchto rodín ako celkov.


Z uvedeného dôvodu staviame našu činnosť na týchto štyroch základných piliéroch:
1. Podpora a pomoc rodinám, deťom, mládeži, dospelákom s mentálnym hendikepom.
2. Podpora a pomoc rodinám, deťom, mládeži, dospelákom so somatickým (telesným) hendikepom.
3. Podpora a pomoc rodinám, deťom, mládeži a dospelákom so psycho - sociálnym hendikepom.
4. Podpora a pomoc rodinám, deťom i mládeži s nadaním.


Pre naplnenie našich cieľov sa budeme snažiť organizovať pravidelné stretnutia rodín, dielničky pre deti, sporadicky semináre a konzultácie s odborníkmi pre rodičov.
Náš prvý seminár uskutočnený dňa 16.11.2013 nesúci názov Na ceste od integrácie k inklúzii má krásne ohlasy, čo nás utvrdzuje v zmysluplnosti našej práce. O všetkých našich aktivitách sa dočítate v rubrike Naše aktivity.


Pozývame všetky rodinky, odborníkov a dobrovoľníkov, ktorí chcú byť súčasťou nášho občianskeho združenia, aby sa o našich aktivitách informovali na facebookovskej stránke Krajina nepoznana o.z. alebo nás kontaktovali mailom na: oz.krajina.nepoznana@gmail.com

 

Prezentácia Krajina nepoznaná o.z.

Naše deti bojovali nesmierne, aby mohli byť s nami a preto my teraz budeme bojovať za ich práva byť prirodzenou, plnohodnotnou súčasťou spoločnosti.
Hendikep našich detí nie je ich znevýhodnením, ale príležitosťou nás všetkých pochopiť základ bytia a hodnotu života, pretože...


Povedali nám: "Vaše dieťa nebude vidieť!",
povedali sme si: "Nik nás neosočí, že sa naň " škaredo" pozrie..."

Povedali nám: "Vaše dieťa nebude rozprávať!",
povedali sme si: "Ani slovíčkom nikoho neurazí, nezraní..."
Povedali nám: "Vaše dieťa nebude počuť!",
povedali sme si: "Neunikne mu pocit nehy z dotykov..."
Povedali nám: "Vaše dieťa nebude sedieť, stáť, chodiť...",
povedali sme si: "...ale zachráni mnohých pred ich vlastným sebectvom a neláskou..."


Spolu vytvoríme stabilné, podnetné a najmä láskyplné prostredie pre všetky naše výnimočné detičky. Naše detičky dokážu veľa, dôverujme im!

Vaša Krajina nepoznaná, o.z.